Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Ζωγραφική δρόμων

Όταν η τέχνη και η ζωγραφική είναι δύο έννοιες συνυφασμένες, μπορεί να δημιουργήσουν το παρακάτω αποτέλεσμα !!!