Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Writing history


Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων.
Αυτοί που οδηγούν τις εξελίξεις
και αυτοί που τις ακολουθούν.
Οι πρώτοι δημιουργούν ιστορία,
ενώ οι δεύτεροι, την κάνουν πραγματικότητα.
Αλίμονο σε όσους κοκορεύονται με σθένος ,
ότι ανήκουν σε μία από αυτές,
υποτιμώντας την άλλη.
Η ιστορία πήγαινε και θα πηγαίνει μπροστά,
μονάχα όταν υπάρχουν και αλληλεπιδρούν και οι δύο.
Ποτέ άλλοτε.
-P.R.-